Podrobnosti - 2009 september Popravilo peči

Popravilo peči za posledicami zime 2008/2009

Datum:    5 in 6.9.2009
Udeleženci:    Tone Avsenek, Setnikar Franc-Seto, Miro Novak, Ivan Lombar, Svitan Ferfolja
Datum:    26 in 27.9.2009
Udeleženci:    Setnikar Franc-Seto, Sašo Tonin

Zima 2008/2009 je pokazala svoje zobe. Obilica snega je poškodovala streho in na prečni zidani steni so se pojavile razpoke. Najbolj skrb vzbujajoča je poškodba peči, posebno v okolici vratic za nalaganje je odpadel omet in nevarnost je bila, da bo dim iz peči uhajal v notranjost. Prav tako smo se bali za požarno varnost.
Spomladi, ko je sneg skopnel smo ugotovili, da stvari niso tako črne kot je zgledajo, zato smo se dogovorili za popravilo poškodb, da bo koča sposobna za obratovanje.
Potrebno je bilo zatesniti obrobo dimnika, strelovode na strehi, popraviti vrata v dnevno sobo, obok pri vhodu v kuhinjo, največji poseg pa je bilo popravilo peči.
Na lestev je zlezel Seto in zatesnil obrobo dimnika in popravil strelovode.
Vrata v dnevno sobo je kot dober mizar popravil Ivan.
Opečnati obok pri vhodu v kuhinjo je bil razpokan in grozilo je da se bo zrušil. Za popravilo so bile potrebne zidarske izkušnje. Seto je uspešno popravil obok, Miro pa je estetsko zafugiral fuge. Obnovo odpadlega ometa pa se je lotil Sašo.
Pri peči pa je bilo najprej v predsobi podreti razpokan zid okoli vratic. Pregledali smo notranjost peči in ugotovili, da bo možno za silo popraviti nastalo škodo. Sašo je na novo sezidal zid in vzidal vratica. Končno pa je še obnovil omet na prenovljenem zidu v predsobi.
Na peči je bilo tudi nekaj razpok, ki smo jih zatesnili, tako da je peč zopet možno varno uporabljati.
Sanacija peči je le kratkoročna in potrebno bo čim prej peč in dimnik podreti in temeljito obnoviti. Zbrati je potrebno nekaj ponudb in zagotoviti potrebna finančna sredstva. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev bomo morali izbrati primerno rešitev za obnovo peči.


PD Avtomontaža